ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Събиране и обработка на информация

Когато използвате уебсайта www.molped.bg, Хайат България Кемикъл ЕООД , в качеството си на администратор на данни, ще събира и обработва следната информация за вас с цел подобряване на функционалността и вашите усещания.

Когато използвате уебсайта, Хайат България Кемикъл ЕООД , в качеството си на администратор на данни, ще събира и обработва определени лични данни, които се отнасят до вас като потребител, за маркетингови цели. Чрез уебсайта Хайат България Кемикъл ще събира и обработва следните лични данни, когато използвате уебсайта или когато изпращате информация чрез формулярите за контакт:

 • Информация за контакт

Целта на обработката е:

 1. да подобри функционалността и усещането на уебсайта
 2. да се свърже с вас с маркетингови материали, в случай че сте избрали да го направите
 3. да популяризира нашите продукти онлайн чрез използването на “бисквитки”.

Цели (1) и (2) се основават на законния интерес на Хайат България Кемикъл да генерира статистически данни за използването на нашия уебсайт и да осигури най-добрата функционалност и усещане на уебсайта. Цел (3) се основава на вашето съгласие за използването на “бисквитки” и на нашия законен интерес да популяризираме нашите продукти и услуги.

Информацията се обработва единствено, за да ви предостави най-доброто използване на уебсайта и за да ви изпрати информация (след като сте заявили и сте избрали да получавате такава). Обработката от страна на Хайат България Кемикъл отговаря на стандартите, които са в сила по всяко време, включително, но не само, разпоредби за защита на данните и изисквания за сигурност.

1.2. Трети страни

Комуникацията чрез интернет и извършването на услугите, предлагани от Хайат България Кемикъл, изисква от трети страни да изпращат, получават и обработват вашата лична информация. Хайат България Кемикъл не продава или разпространява ваша лична информация, която дава възможност на трети страни да рекламират собствените си продукти и услуги към вас.

Вашите права

Съгласно правилата за защита на данните, вие имате следните права:

 • Право на достъп до информацията. Можете да получите допълнителна информация за личните данни, които Хайат България Кемикъл съхранява и обработва за вас.
 • Право на възражение. Можете да възразявате срещу обработката на личните ви данни.
 • Право на коригиране и ограничаване на обработката. Можете да поискате личните ви данни да бъдат коригирани или да ограничите обработката на личните ви данни.
 • Право на заличаване (“правото да бъдеш забравен”). Можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити.
 • Право да копирате личните си данни (“преносимост на данните”). Може да имате право да получите копие от личните си данни в структуриран, често използван и машинночетим формат и, ако е технически възможно, можете да поискате личните данни да се предават директно на друга компания или лице, действащо като администратор на данни.
 • Право на възражение срещу резултата от автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране. Можете да поискате от Хайат България Кемикъл да не взема решения, основани единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, на вашите лични данни, което значително засяга вас.
 • Право на подаване на жалба. Ако имате някакви оплаквания относно обработката на вашите лични данни от страна на Хайат България Кемикъл, можете да се обърнете към местната Комисия за защита на личните данни.

Ако желаете да упражните някое от вашите права, моля, изпратете вашата заявка на sales@hayatbg.com.

Моля, обърнете внимание, че Хайат България Кемикъл не винаги е длъжен да предприема действия по заявка. Това може да се дължи на задължения, наложени на Хайат България Кемикъл, например от друго законодателство, изискващо Хайат България Кемикъл да запазва лични данни, правата и свободите на другите или други подобни. Хайат България Кемикъл винаги прави всичко необходимо внимателно да оценява всяка една заявка и да посочва причините, ако не се предприемат действия.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ
X
OK